INTERVIEW: Kultura.cz

Press, Events & Awards. Bookmark the Permalink.
Rozhovor pro pořad české televize.
Rozhovor proběhnul v prostorách studia Liv Ducci Motion, kde jsme v té době spolupracovali na jednom čtyřminutovém propagačním filmu. Po několika probdělých nocích získal můj projev odpovídající uspávající energii.


No related posts.