INTERVIEW: Kultura.cz

Press, Events & Awards. Bookmark the Permalink. Post a Comment. Leave a Trackback URL.
Rozhovor pro pořad české televize.
Rozhovor proběhnul v prostorách studia Liv Ducci Motion, kde jsme v té době spolupracovali na jednom čtyřminutovém propagačním filmu. Po několika probdělých nocích získal můj projev odpovídající uspávající energii.


No related posts.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>